Nytt chefsjobb

Jag ska snart börja på ett nytt jobb och jag är ovanligt nervös. Jag tror det beror på att det är en hög chefstjänst och det känns som att företaget som jag börjar på har höga förväntningar på att jag ska leverera. Samtidigt vill jag ju bli omtyckt på mina nya arbetsplats och jag tänker mycket på något jag läste för ett tag sen: “Första intrycket är snabbt skapade, men ändras långsamt och har en tendens att bestå.” Vilket förklarar varför första intryck är så viktigt i alla sociala relationer.

Något som också är väldigt viktigt att tänka på med första intryck är att vi har en tendens att uppfatta negativa intryck som starkare än positiva. Vilket säkert kan förklara en hel del om att vara chef. Oftast får man ju höra om det negativt man gör medan det positiva inte uppmärksammas lika mycket. Sen kan jag ju förstå att eftersom vi har en förväntning att den vi möter ska vara trevlig, men om denna förväntning bryts med något negativt kommer det att väga tyngre i vårt intryck. Och detta gör väll det svårare för personen att senare inge ett gott intryck.

En annan reflektion om varför vårt första intrycket är så viktigt är beror på något som kallas självuppfyllande profetia. Med detta menas att vi agerar på ett sätt som orsakar andra att bekräfta våra intryck om den personen. Alltså styr andras förväntningar om oss vårt beteende. Jag tänker alltså att jag vill bekräfta deras förväntning på att jag ska göra ett bra jobb. Något som jag tror bidrog både till att jag fick jobbet och varför de har så höga förväntningar på mig är att jag har en bra bas i chefsutbildningar. Jag har nämligen gått flera utbildningar hos det välrenommerade utbildningsföretaget Advantumkompetens. Vilket jag vet kommer underlätta min tillvaro som chef.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *